آخرین تغییرات بورس اوراق بهادار تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۵ آذر ۱۳۸۴

با شروع معاملات در روز شنبه (
۵/۹/۱۳۸۴) شاخص کل روند رشد خوبی را آغاز نمود به گونه ای که در ساعت ۱۱:۳۰ شاخص به
رشد حدود ۱۱۰ واحدی دست یافت ، عمده ترین دلیل این رشد تأثیرات خبر عدم ارجاع
پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و تأکید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی
اتمی به ادامه گفتگو با ایران بود که این مسئله موجب خوش بینی بازار به آینده و از
بین رفتن جومنفی روانی ناشی از این تهدید بود که به کاهش قیمتها در ماههای گذشته
منجر شده بود.
در ادامه فعالیت بازار با بازگشایی نماد شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و افت
قیمت ۵۴/۲۱ درصدی این نماد، شاخص ناگهان با افت روبرو شد اما در ادامه شاخص به رشد
خود ادامه داد و در ساعت ۱۲ روز شنبه شاخص کل رشد ۵/۶۵ واحدی را نسبت به ابتدای روز
تجربه کرد و به رقم ۴/۹،۸۷۷ رسید. شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد ۹/۶۴ واحدی به رقم
۹/۹۵۵۴ واحد رسید وشاخص کل تالار فرعی نیز با رشد ۸/۶۱ واحدی به رقم ۷/۱۰،۲۲۱ واحد
رسید.
شرکتهای ایران ارقام با افزایش قیمت ۲۹/۳۶ درصدی ، سیمان سپاهان با فزایش قیمت
۴۹/۱۲ درصدی و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات با افزایش قیمت ۴۸/۱۲ درصدی ،
بیشترین درصد افزایش قیمت را بدست آوردند.همچنین شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
، افزایش قیمت ۳۱/۱۰ درصدی را تجربه کرد .