سیاست های راهبردی

برنامه‌های آتی

افزایش سرمایه

با توجه به اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته قابل توجه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۳ هیات مدیره در راستای اهداف سهامداران عمده شرکت قصد افزایش سرمایه در جهت بهبود ساختار مالی شرکت را از اهم برنامه‌های خود می‌داند.

ورود شرکت‌های جدید به بورس اوراق بهادار

یکی از برنامه‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ برنامه‌ریزی جهت ورود ۲ شرکت تابعه به بورس اوراق بهادار تهران بوده که در همین راستا در سال ۱۳۹۳ سهام یکی از شرکت‌ها به نام سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) در بورس عرضه گردید و در خصوص شرکت دیگر به نام سرمایه گذاری شفادارو نیز مراحل پذیرش در بورس در جریان می‌باشد.

استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید

از دیگر برنامه‌های آتی شرکت انجام سرمایه گذاری‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کانی و معدنی می‌باشد. به همین منظور پیش بینی می گردد از یک طرف در شرکت‌های پر بازده و از طرف دیگر در بخش کانی و معدنی حجم سرمایه‌گذاری انجام شده بصورت محسوس افزایش یابد.

توسعه فعالیت‌های بازرگانی

علی رغم وجود شرکت تجارت ملی متاسفانه در چند سال گذشته فعالیت های بازرگانی انجام شده در اندازه‌های لازم صورت نپذیرفته است. امید است بتوانیم با توسعه فعالیت‌های بازرگانی در سطح گروه در این زمینه موفقیت لازم را کسب نمائیم.

استراتژی ها

  1. انجام مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و پروژه های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی ‌و صنایع پایین دستی و مرتبط با آن، از جمله سرمایه گذاری در طرح پتروشیمی جزیره قشم (تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن) و در نهایت تشکیل هلدینگ تخصصی در این صنعت.
  2. سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی (کانی های فلزی و فلزات اساسی)، در همین راستا طرح تولید گندله و کنسانتره سنگان متعلق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی بالغ بر ۳۰% پیشرفت فیزیکی داشته است.
  3. توسعه فعالیتهای هلدینگ تخصصی سیمان در جهت افزایش تأثیرگذاری بر بازار سیمان کشور، در همین راستا شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) وارد بازار دوم بورس اوراق بهادار گردیده است و این هلدینگ مسئول برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد و حمایت از شرکتهای سیمانی زیرمجموعه خود می باشد.
  4. حضور مؤثر در بورس اوراق بهادار از طریق شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مشارکت در حوزه های مربوط به واسطه گری مالی مانند موسسات تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری، در همین راستا مجوز تشکیل صندوق بازارگردانی از بورس اوراق بهادار تهران اخذ گردیده و در سهام شرکت تأمین سرمایه امین و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی مشارکت گردید.
  5. بررسی سیستماتیک، همه جانبه و دائمی شرکتهای موجود در پرتفوی و ادامه واگذاری سهام شرکتهایی نظیر ارج که مزیت اقتصادی ندارند .
  6. تلاش جهت واگذاری برخی شرکتهای مدیریتی و بلوکی گروه نظیر هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و گروه صنعتی بارز با قیمتی اقتصادی، به منظور تمرکز بیشتر سرمایه گذاریهای گروه در صنایعی با آینده سود آور و مطلوب.
  7. ورود به عرصه بازرگانی و تجارتهای کلان با تغییرات مدیریتی جدید در شرکت مدیریتی زیرمجموعه “سرمایه گذاری توسعه بین الملل تجارت ملی” به منظور گسترش فعالیتهای تجاری گروه.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه