ترکیب سهامداران عمده

آخرین تغییرات در ترکیب سهامداران عمده تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

بانک ملی ایران

معادل تعداد ۵ میلیارد سهم

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

معادل تعداد ۲۶۵ میلیون سهم

موسسه همیاری کوثر

معادل تعداد ۲۱۴ میلیون سهم

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

معادل تعداد ۱۲۰ میلیون سهم

شرکت سهامی بیمه ایران

معادل تعداد ۵۲ میلیون سهم

سایر شرکتهای سرمایه گذاری

معادل تعداد ۲۴۰ میلیون سهم

سایر سهامداران حقوقی

معادل تعداد ۲۷۹ میلیون سهم

سهامداران حقیقی

معادل تعداد ۴۰۶ میلیون سهم

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه