ترکیب سهامداران عمده

آخرین تغییرات در ترکیب سهامداران عمده تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

بانک ملی ایران

معادل تعداد ۱۱ میلیارد سهم

صندوق بازنشستگی ،وظیفه و از کارافتادگی بانکها

معادل تعداد ۱.۲ میلیارد سهم

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام )

معادل تعداد ۵۷۳ میلیون سهم

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

معادل تعداد ۲۳۶ میلیون سهم

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

معادل تعداد ۲۱۵ میلیون سهم

شرکت همیاری کوثر

معادل تعداد ۱۹۷ میلیون سهم

شرکت سهامی بیمه ایران

معادل تعداد ۱۸۳ میلیون سهم

شرکت توسعه سرمایه معین ملت

معادل تعداد ۱۱۲ میلیون سهم

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

معادل تعداد ۸۰ میلیون سهم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثریکم

معادل تعداد ۷۰ میلیون سهم

شرکت ترکویزپارتنرز لیمیتد

معادل تعداد ۷۰ میلیون سهم

بانک رفاه کارگران

معادل تعداد ۶۸ میلیون سهم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

معادل تعداد ۶۷ میلیون سهم

شرکت سرمایه گذاری سپهر

معادل تعداد ۶۴ میلیون سهم

سایر سهامداران حقوقی

معادل تعداد ۸۶۲ میلیون سهم

سهامداران حقیقی

معادل تعداد ۱ میلیارد سهم

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه