اعضای هیات مدیره

بانک ملی ایران

بانک ملی ایران

رئیس هیات مدیره منصور نعمتی

منصور نعمتی

رئیس هیات مدیره
غیر موظف
گروه سرمایه گذاری توسعه ملی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

خداداد غریب پور

خداداد غریب پور

عضو هیات مدیره و مدیر عامل
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی
موظف
شرکت مدار

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

حسین فرزان اصل

حسین فرزان اصل

نایب رئیس هیات مدیره
فوق لیسانس مدیریت مالی
غیر موظف
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

علی شیخی ده چناری

علی شیخی ده چناری

عضو هیات مدیره
فوق لیسانس مدیریت مالی
غیر موظف
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

ابوالفضل نام آور

ابوالفضل نام آور

عضو هیات مدیره
لیسانس حسابداری
غیر موظف

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه