اخبار

مهر: مرکز آمار ایران با اعلام تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۹۴، از افزایش ۳ درصدی تورم نقطه به نقطه در این بخش خبر داد.مرکز آمار ایران با ارائه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل بهار ۱۳۹۴ (۱۰۰= ۱۳۹۰) اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱۳۹۴ به عدد ۶/ ۱۹۲ رسید که نسبت به فصل گذشته ۷/ ۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۳/ ۰ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۱/ ۱۱ درصد است.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه