نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه‌علنی یکشنبه معافیت ویژه مالیاتی را برای شرکت‌های در نظر گرفتند که ۲۰درصد سهام شناورآزاد در بورس داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، براین اساس شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های مقرر در این لایحه از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

نمایندگان همچنین در ماده ۶ این لایحه که به تصویب۱۶۹ نماینده رسید، مقرر کردند تا معادل ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شد و به فروش می‌رسد، ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد ازمالیات بردرآمد شرکت‌های که سهام آنها برای معامله در بازار داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که ازفهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف شده‌اند با تائید سازمان بخشوده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان مجلس در ادامه لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کردندتا هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده ۲ این لایحه و فعالیت‌‌ آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

در ماده ۳ این لایحه نیز مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنهاست همچنین در ازاء سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وبازنشستگی گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود.

نمایندگان همچنین در بررسی ماده ۴ این لایحه که به ضوابط حاکم بر تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال وتصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی اختصاص داشت نیز به دلیل وجود ابهام در این ماده بررسی آن را مراعی گذاشتند و بررسی بیشتر دراین ماده به کمیسیون اقتصادی سپرده شد.

این گزارش می‌افزاید: ادامه رسیدگی به این لایحه باتوجه به در دستور قرار گرفتن یک طرح فوریت دار در خصوص بودجه به بعد موکول شد.