اخبار

cccc9013

بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، جناب آقای مهندس خداداد غریب پور به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل گروه توسعه ملی انتخاب گردید.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع گلستان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت ملی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سهامی عام)، مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) از جمله سوابق ایشان می باشد.  

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه