مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) برگزار شد.

خانه » مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) برگزار شد.

۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۰:۵۲:۳۱ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

به گزارش روابط عمومی به نقل از ابوالفضل علی‌مراد کارشناس واحد معاونت امور شرکتهای گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰، در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ در محل سالن تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار‌راه شهید چمران (پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت، نماینده موسسه حسابرسی بهمند جناب آقای هشی و ۹۵/۱ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و به موجب حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آقای حمید محمودی به نمایندگی از شرکت مذکور به سمت رئیس جلسه، آقای علی ملکی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و آقای ابوالفضل خراسانی به نمایندگی از بانک ملی ایران به سمت ناظرین و آقای علی‌اکبر وصله‌چی معاون مالی و اداری شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و در خصوص وضعیت اقتصاد جهان و ایران و بازده بورس اوراق بهادار و خلاصه عملکرد عملیاتی و مالی و وضعیت سبد دارائی های شرکت و بازده آن طی دوره مورد بررسی توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.

در ادامه ، مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند .
  • روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار انتخاب گردیدند.
  • مبلغ ۱,۹۳۵ میلیارد ریال بطور خالص(۴۳۰ ریال به ازای هر سهم) از سود قابل تقسیم بین سهامداران تقسیم گردید.
  • اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
  • شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
  • بانک ملی ایران
  • شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)
  • شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
  • شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)