مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برگزار شد

خانه » مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برگزار شد

۱۳۹۴/۲/۱۴ ۱۴:۰۱:۳۵ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، در روز شنبه مورخه ۱۳۹۴/۱/۲۲ ساعت ۱۴ در محل این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، این جلسه با حضور هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی رهبین جناب آقای شیخ سفلی و ۱۰۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و طی حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای حمید محمودی به نمایندگی از آن شرکت به سمت رئیس جلسه، آقای موحد‌نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و آقای بیرامی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به سمت ناظرین و آقای عسگرلی معاونت مالی و اداری شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.
ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش هزینه‌ها، توافق با بانکها در خصوص تسهیلات دریافتی، وصول مطالبات و برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.
سپس با عنایت به گزارش ارائه شده و موارد منعکس شده در گزارش حسابرسی تکالیف ذیل جهت اقدامات هیات مدیره تکلیف گردید:
– گزارشی از برنامه‌ زمان‌بندی وصول مطالبات به سهامداران ارائه و اقدامات لازم در این خصوص با همکاری ادارات وصول مطالبات بانک ملی ایران و ایران خودرو بعمل آید.
– در خصوص مطالبات از شرکت تجارت ستاره ایران کماکان پیگیری وصول مطالبات مذکور از طریق حکمیت شرکت ایران خودرو تا حصول نتیجه ادامه یابد.
– اقدامات مقتضی و پیگیریهای لازم جهت حل و فصل و نهایی شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت بعمل آید.
– در خصوص مانده تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین مقرر گردید ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف و رفع مغایرت با بانک مذکور اقدام گردد.
– با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر گردید گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و جهت تصمیم‌گیری برای سهامداران ارسال گردد.
– معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
– صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید .
– موسسه حسابرسی ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
– روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید
– اعضای حقوقی هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
۱- شرکت ایران خودرو
۲- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی