اخبار

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس امور شرکتهای گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، در روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۹۵/۲/۷  در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت، نماینده سازمان حسابرسی جناب آقای پارسا و ۱۰۰ درصد نمایندگان قانونی سهامداران تشکیل و آقای سید غلامرضا هاشمی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت رئیس جلسه و به موجب احکام صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آقای حمید محمودی به نمایندگی از شرکت مذکور و آقای علی ملکی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت ناظرین و آقای علی‌اکبر میرزایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

IMG_5024IMG_5027IMG_5028 IMG_5033 IMG_5030

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت حل و فصل مشکل مالیات بر ارزش افزوده و پرونده‌های مالیاتی عملکرد سنوات قبل شرکت و همچنین پیگیریهای بعمل آمده جهت کسب درآمدهای جانبی آزاد راه و برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.

سپس با عنایت به گزارش ارائه شده و موارد منعکس گردیده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تکالیف ذیل جهت اقدامات هیات مدیره تکلیف گردید:

  • در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته در آزاد راه مقرر گردید نسبت به ثبت و افشاء آن بر اساس مستندات کافی و استانداردهای حسابداری و مطابق صرفه و صلاح شرکت اقدام گردد.
  • در خصوص پرونده‌های مالیاتی شرکت مقرر گردید بصورت جدی تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.
  • مقرر گردید اقدامات لازم جهت اخذ مابه‌التفاوت وجوه عوارض از وزارت راه و شهرسازی و پیگیری جدی جهت افزایش نرخ عبور و مرور عوارضی بعمل آید. همچنین مقرر شد پیگیریهای لازم جهت وصول مطالبات حسن انجام کار پیمانکاران پروژه بعمل آید.
  • معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

در ادامه ، مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید .
  • سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
  • اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید:

شرکت سرمایه‌‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)

شرکت آزاد راه امیرکبیر (سهامی خاص)

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه