مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمرغ برگزار شد.

خانه » مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمرغ برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمرغ برگزار شد.

۱۳۹۵/۵/۵ ۱۳:۵۵:۱۰ ۵ مرداد ۱۳۹۵ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس امور شرکت های گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمرغ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ، در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۹ ساعت ۱۰صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار آفریقا ، با حضور هیات مدیره ، نماینده سازمان حسابرسی ، ۹۴/۴۸ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها  تشکیل و آقای داور ماهیکار – رئیس هیات مدیره – به سمت رئیس جلسه و طی حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای حمید محمودی به نمایندگی از آنشرکت و جناب آقای نظری نماینده شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸  به سمت ناظرین و سرکار خانم طباطبایی به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند .

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و توضیحاتی ارائه گردید . در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید .
  • سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .
  • مقرر گردید ۴۰ درصد از سود خالص شرکت اصلی بین سهامداران تقسیم گردد .

خلاصه ای از عملکرد شرکت:

سهامداران عمده شرکت بشرح جدول ذیل می باشند

1

امکانات تولیدی شرکت:

در سال ۱۳۹۴ شرکت دارای ۹ مزرعه تولیدی بوده که در استانهای اصفهان ، خراسان ، قزوین ، کرمان ، یزد و همدان قرارداشته و همگی در حال فعالیت می باشند .

محصولات عمده شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوده است

2

مقایسه سود عملیاتی و سود قبل از کسر مالیات در ۵ سال گذشته شرکت به شرح نمودار ذیل بوده است

3