مجمع سالیانه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس برگزار شد

خانه » مجمع سالیانه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس برگزار شد

مجمع سالیانه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس برگزار شد

۱۳۹۵/۱/۲۸ ۱۶:۵۴:۳۱ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس امور شرکتها، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ ، در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۵ساعت ۱۰صبح در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی پلاک ۸۹ ، با حضور هیات مدیره ، نماینده موسسه حسابرسی داریا روش جناب آقای دیلم صالحی  ، ۱۰۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها  تشکیل و طی حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای حمید محمودی به نمایندگی از آنشرکت به سمت رئیس جلسه ، آقای اروجعلی محمدی ، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان  به نمایندگی از شرکت مذکور  و آقای ابوالفضل نام آور از شرکت توسعه آینده پویا به سمت ناظرین و آقای گلچین مدیرعامل شرکت  به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند .

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و توضیحاتی ارائه گردید . در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .
  • مبلغ ۹۱۰ ریال بازای هرسهم به عنوان سود ، بین سهامداران تقسیم گردید .

 

IMG_4969 IMG_4972

 

 

خلاصه عملکرد شرکت :

 

سهامداران عمده شرکت بشرح جدول ذیل می باشند :

1

سرمایه شرکت :

برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ (پس از تاریخ سال مالی) سرمایه شرکت به میزان ۱۰۰٪ افزایش داشته که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال آن از محل سود انباشته و ۶۲.۶۷۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران بوده است . در حال حاضر سرمایه شرکت به مبلغ ۳۲۵.۳۴۰ میلیون ریال افزایش یافته و مراحل ثبت آن در حال انجام است .

فعالیت شرکت :

در سال زراعی ۹۴-۹۳ اقدام به عملیات زراعی شرکت به شرح ذیل بوده است :

2

تولید :

محصولات زراعی: تولید سر مزرعه اهم انواع محصولات در سال زراعی ۹۴-۹۳ به شرح ذیل می باشد (البته کل محصولات زراعی ۲۱ نوع عنوان شده که در جدول ذیل به مهمترین آنها اشاره شده است)

3

عملکرد مقایسه ای تولید ات شرکت با منطقه : (کیلوگرم در هکتار)

4

در تمامی موارد تولید شرکت نسبت به منطقه در سطح بالاتری قرار گرفته است

شیر تولیدی:

5

مزید استحضار موجودی ابتدای سال مالی گاوداری ۱.۹۷۲ رأس بوده که در پایان سال به ۲.۱۲۳ رأس افزایش یافته است
پروژه ها :

وضعیت پروژه ها در شرکت مورد گزارش به شرح ذیل می باشد :

6

طبق اعلام شرکت ، پروژه ۴۲۹ هکتاری در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ با حضور معاون آب و خاک وزیر کشاورزی به بهره برداری رسیده و در سال زراعی آتی به کشت انواع محصولات پاییزه و بهاره اختصاص یافته است .

تاثیر اقتصادی پروژه های تبدیل اراضی دیم به آبی ، توسعه باغ در اراضی شیب دار و توسعه گاوداری شیری با توجه به مطالعات انجام شده در شرکت به شرح ذیل عنوان گردیده است :

  • افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی از ۴۹۰۷ هکتار کنونی به ۶۲۷۰ هکتار
  • افزایش تولیدات زراعی از ۳۸.۰۰۰ تن به ۴۵.۰۰۰ تن در سال
  • افزایش تولید شیر از ۱۱ هزار تن به ۲۰ هزار تن در سال
  • افزایش تولیدات باغی
  • افزایش سودآوری شرکت و دستیابی به اهداف پیش بینی شده