اخبار

براساس این گزارش ارزش خرید و فروش خرد و بلوک ۴۳۹ هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال معادل ۸۵ درصد معاملات بوده است. ارزش معاملات عمده ۷۴ هزار و ۴۱۲ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال که معادل ۱۴ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.
همچنین تعداد ۱۰ شرکت کارگزاری بیش از ۶۶/۵۳ درصد ارزش معاملات الکترونیکی را در سال ۹۱ پوشش دادند.
شرکت‌های کارگزاری مفید با ۷۵/۲۰ درصد، بانک کشاورزی با ۱۳/۸ درصد، نهایت نگر با ۸۹/۳ درصد و آگاه با ۵۷/۳ درصد در رتبه‌های اول تا چهارم این جدول قرار دارند.
افزون بر این شرکت‌های کارگزاری پارس نمودگر با ۴۵/۳ درصد و آبان با ۴۵/۳ درصد مشترکا در رتبه پنجم بیشترین درصد معاملات الکترونیک بورس در سال ۹۱ قرار گرفتند.
در ضمن شرکت‌های کارگزاری بانک سامان با ۲۷/۲ درصد، امین سهم با ۲۳/۲ درصد، فارابی با ۱۱/۲ درصد و بانک صادرات ۵۹/۱ درصد در رده‌های ششم تا نهم بیشترین درصد ارزش معاملات الکترونیکی ایستادند. این در حالی است که شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با ۸۶/۱ درصد مقام دهم این جدول را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش ۱۰ کارگزاری اول طی سال ۹۱، معادل ۵۸/۳۴ درصد ارزش خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. شرکت‌های کارگزاری بانک صادرات ۸۴/۵ درصد، مفید۶۶/۳ درصد، آراد ایرانیان ۶۰/۳ درصد، بهمن ۵۷/۳ درصد، ساوآفرین ۵۲/۳ درصد به ترتیب در پنج شرکت اول را در جدول بیشترین ارزش کل معاملات به خود اختصاص دادند.
همچنین شرکت‌های کارگزاری صبا تامین، بانک مسکن، حافظ، مهر اقتصاد ایرانیان و خبرگان سهام در مکان‌های پنجم تا دهم بیشترین درصد ارزش خرید و فروش جای گرفتند.
بنابراین گزارش، شرکت کارگزاری دنیای نوین با شش صدم درصد، پارس ایده بنیان با پنج صدم درصد، و کالای کشاورزی بهپرور در انتهای جدول ارزش معاملات کارگزاران در سال ۹۱ قرار گرفتند.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه