شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران(سهامی عام)

 اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نخستین شرکت تامین سرمایه کشور انتخاب و معرفی شدند.
 
به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به این شرح است:
 
1-دکتر سید محمد حسین عادلی ،رییس هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی
 
2-دکتر غلامرضا سلیمانی، نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر
 
3-رامین پاشایی فام ، عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سرمایه گذاری بانک ملی
 
4-دکتر سعید خدامرادی ، عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شستا
 
5-دکتر محمد ابراهیم پورزرندی ، عضو هیئت مدیره به نمایندگی از بانک ملت
 
6- سید مجید موسویان ، عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان
 
7-دکتر حسن قالیباف، عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سرمایه گذاری امید
 
اعضای هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین به اتفاق آرا دکتر محمد آرام بنیار را به عنوان نخستین مدیرعامل این شرکت انتخاب کردند.
 
اطلاعات بیشتر درباره این شرکت، که به عنوان نخستین شرکت تامین سرمایه دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد کرد در پایگاه اینترنتی آن به آدرس www.amininvestmentbank.com قابل دسترسی است.