دیدار نوروزی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با کارکنان برگزار گردید.

خانه » دیدار نوروزی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با کارکنان برگزار گردید.

دیدار نوروزی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با کارکنان برگزار گردید.

۱۳۹۵/۱/۱۳ ۱۰:۵۷:۳۱ ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت|

دیدار نوروزی کارکنان گروه توسعه ملی با مدیرعامل محترم شرکت برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای دکتر حنیفی مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از زحمات معاونین و کارکنان در بخشهای مختلف شرکت طی سال ۱۳۹۴ ، سالی خوب همراه با پیشرفت را برای همکاران آرزو نمودند.

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

 

در ادامه این مراسم جوایز نفرات اول تا چهارم مسابقات پینگ پنگ توسط مدیرعامل محترم و معاونین اهدا شد.

نفرات اول تا چهارم آقایان:

 • مقام اول: جناب آقای آشفته یزدی (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
 • مقام دوم: جناب آقای مدد (شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی)
 • مقام سوم: جناب آقای امانی (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
 • مقام چهارم: جناب آقای ساعدی (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)

نفرات اول تا چهارم بانوان:

 • مقام اول: سرکار خانم ناطقی (شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی)
 • مقام دوم: سرکار خانم مهدوی (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
 • مقام سوم: سرکار خانم امرایی (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
 • مقام چهارم: سرکار خانم کحالی (شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی)

 

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

 

 

در پایان مراسم نیز جایزه منتخبین دومین دوره کارمندان نمونه به ایشان اهدا گردید.

 • سرکار خانم زالتاش (رییس دفتر مدیرعامل)
 • سرکار خانم مینایی (مسئول دفتر معاونت مالی و اداری)
 • جناب آقای سنگانی (سرپرست گسترش سیستم ها) 

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک