در سال مالی ۹۱ رخ داد،

خانه » در سال مالی ۹۱ رخ داد،

در سال مالی ۹۱ رخ داد،

۱۳۹۲/۲/۲۲ ۱۲:۳۲:۵۵ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ |دسته‌بندی: اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

شرکت پتروشیمی شازند در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۴ هزار و ۳۵ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۳۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت پتروشیمی شازند اعلام کرد در سال مالی ۹۱ با سرمایه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به ۵ هزار و ۹۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی،اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ ۴ هزار و ۲۵۴ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و سود خالص دوره معادل ۴ هزار و ۳۵ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۳۳۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره افزوده شد و سود انباشته پایان دوره به مبلغ ۵ هزار و ۶۵ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال در حسابهای این شرکت منظور شد.