درآمد نفت ایران امسال با ۹ میلیارد دلار افزایش به ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد

اداره اطلاعات
انرژي آمريكا در تازه ترين پيش بيني هاي خود از درآمد صادرات نفت ۱۱ كشور عضو اوپك
اعلام كرد: درآمد صادرات نفت ايران در سال جاري ميلادي با ۹ ميليارد دلار افزايش به
۴۱ ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا همچنين پيش بيني كرد كه درآمد صادرات نفت ايران
در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۴۳ ميليارد دلار افزايش يابد.
بنابراين گزارش ، درآمد صادرات نفت ۱۱ كشور عضو اوپك كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۳۳۸
ميليارد دلار رسيده بود، پيش بيني شد در سال جاري ميلادي به ۴۲۹ ميليارد دلار و در
سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۴۴۷ ميليارد دلار افزايش يابد.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، عربستان سعودي در سال جاري ميلادي با ۳۵
ميليارد دلار افزايش درآمد مواجه خواهد شد و درآمد صادرات نفت اين كشور امسال به
۱۵۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه بالاترين درآمد نفتي بين ۱۱ كشور عضو اوپك
است.
اين در حالي است كه ايران همانند سال گذشته ميلادي، در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ميلادي
نيز دومين درآمد بالاي نفت را بين ۱۱ كشور عضو اوپك كسب خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، كويت در سال جاري ميلادي با بيشترين درصد افزايش توليد به ميزان
۳۵ درصد مواجه خواهد شد و ۳۷ ميليارد دلار درآمد كسب خواهد كرد و در عين حال
اندونزي كه در سال گذشته با ۶۰۰ هزار دلار درآمد خالص صادرات نفت مواجه شده بود، در
سال جاري دچار ۴۰۰ هزار دلار كسري درآمد مي شود و به همين دليل احتمال كناره گيري
اين كشور از عضويت در اوپك وجود دارد.
اداره اطلاعات آمريكا پيش بيني كرد: درآمد صادرات نفت عراق از ۲/۱۸ ميليارد دلار در
سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۳/۱۹ ميليارد دلار در سال جاري افزايش يابد كه حاكي از رشد
اندكي است.
بنابراين گزارش، در سال جاري ميلادي درآمد صادرات نفت كشورهاي الجزاير ۸/۲۹ ميليارد
دلار، ليبي ۹/۲۳ ميليارد دلار، نيجريه ۷/۳۷ ميليارد دلار، قطر ۱۷ ميليارد دلار،
امارات ۳۹ ميليارد دلار و ونزوئلا ۵/۳۵ ميليارد دلار پيش بيني شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا پيش بيني خود را از درآمد
صادرات نفت كشورهاي اوپك در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بر اساس قيمت سبد نفتي اوپك به
ميزان كمتر از ۴۵ دلار ارزيابي كرد و اين در حالي است كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران
بر اساس قيمت نفت ۳۵ دلار پيش بيني كرد كه درآمد صادرات نفت ايران در سال جاري با
۵/۴ ميليارد دلار افزايش مواجه شود.