تمرکز «خصوصی‌سازی» بر عرضه‌های بلوکی

خانه » تمرکز «خصوصی‌سازی» بر عرضه‌های بلوکی

تمرکز «خصوصی‌سازی» بر عرضه‌های بلوکی

۱۳۹۰/۵/۲۳ ۱۴:۲۸:۱۹ ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ |دسته‌بندی: اخبار اقتصاد ایران|

دنیای اقتصاد – گروه بورس : ارزش واگذاری‌ شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌جاری به حدود دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال‌جاری تا نیمه مردادماه، به میزان دو هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که این میزان، معادل ۴/۳ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده از سال ۸۴ تا ۱۵ مردادماه سال‌جاری است.
بر این اساس از سال ۸۴ تا نیمه مردادماه ۹۰، حدود ۸۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های مختلف واگذار شده که در این میان ۴۰ درصد واگذاری‌ها از طریق سهام عدالت، ۳۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۲۵ درصد نیز به رد دیون دولت اختصاص داشته است.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد از حدود ۲۸۹۲ میلیارد تومان واگذاری انجام‌شده در سال ۹۰،‌ به میزان ۶۱ درصد در بورس، ۴/۳ درصد در فرابورس و ۳۵ درصد نیز از طریق مزایده واگذار شده است.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۴ تا ۱۵ مردادماه ۹۰، حدود ۶۹ درصد کل واگذاری‌ها از طریق بورس، ۲/۳ درصد از طریق فرابورس، ۳/۰ درصد از طریق مذاکره و ۸/۲۶ درصد نیز از طریق مزایده صورت پذیرفته است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است از لحاظ روش عرضه، از ابتدای سال‌جاری تا نیمه مردادماه، بیش از ۹۶ درصد واگذاری‌ها به صورت بلوکی و ۳ درصد به صورت تدریجی صورت گرفته است.
بر این اساس از سال ۸۴ تا نیمه مردادماه ۹۰، بیش از ۹۶ درصد واگذاری‌ها به صورت بلوکی، ۵/۲ درصد به صورت تدریجی و ۴/۱ درصد نیز به صورت ترجیحی صورت گرفته است.
براساس اطلاعات موجود در بین ۱۰ وزارتخانه فعال در زمینه خصوصی‌سازی، در سال‌جاری، وزارت نیرو با اختصاص ۳۵ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده سال‌جاری به خود، فعال‌ترین وزارتخانه در این زمینه بوده است. وزارت نفت در این میان با انجام ۳۲ درصد واگذاری‌ها رتبه دوم خصوصی‌سازی را در بین وزارتخانه‌ها به خود نسبت داده است. 

براساس اطلاعات موجود از سال ۸۴ تاکنون، وزارت نفت با انجام بیش از ۴۷ درصد از کل واگذاری‌ها، فعال‌ترین وزارتخانه‌ در زمینه خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.
در میان شرکت‌های دولتی حاضر در فرآیند خصوصی‌سازی، از ابتدای سال‌جاری تا نیمه مردادماه، شرکت توانیر، فعال‌ترین شرکت دولتی بوده است. بر این اساس بیش از ۳۵ درصد واگذاری‌ها در این شرکت صورت گرفته است.
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۴ تاکنون نیز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اختصاص ۶/۱۴ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده در این مدت، فعال‌ترین شرکت محسوب می‌شود.
بررسی آمارهای واگذاری نشان می‌دهد در سال‌جاری سهام ۳۷ شرکت (به صورت کامل یا بخشی از سهام) به بخش خصوصی واگذار شده است. در این میان سهام عدالت و رد دیون دولت از واگذاری‌ها بی‌نصیب مانده‌اند. بر این اساس از سال ۸۰ تا نیمه مردادماه ۹۰ سهام تعداد ۵۹۳ شرکت در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شده‌‌اند که از این میان ۴۶۰ شرکت به بخش خصوصی، ۱۸۷ شرکت در راستای رد دیون دولت و ۵۶ شرکت به سهام عدالت واگذار شده‌اند.
همچنین در سال ۹۰ تعداد ۴۰۰ هزار سهم ترجیحی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان به ۹۴۸ نفر از کارکنان و مدیران واگذار شده است که این میزان واگذاری توانسته است ۵۰ درصد از درآمد ۴۵۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه را محقق سازد.
از سوی دیگر از سال ۸۰ تاکنون، تعداد ۶۸۵۳ میلیون سهم ترجیحی به ارزش ۱۱۱۹ میلیارد تومان به ۳۳۳ هزار و ۳۳۹ نفر از کارکنان و مدیران واگذار شده است که این میزان واگذاری، ۵۱ درصد از درآمد ۲۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه را محقق کرده است.