براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۹۴ به ۱۵.۱ درصد رسید

خانه » براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۹۴ به ۱۵.۱ درصد رسید

براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۹۴ به ۱۵.۱ درصد رسید

۱۳۹۴/۷/۷ ۱۱:۳۱:۲۹ ۷ مهر ۱۳۹۴ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار اقتصاد ایران|

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۳ معادل ۱۵.۱ درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰به شرح ذیل است:

– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۵.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت.
– شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.