پژمان شعبان پور فرد

با تصویب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، پژمان شعبان پور فرد به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی انتخاب گردید.

از سوابق شعبان پور فرد میتوان به نایب رییس هیئت مدیره کارگزاری بانک ملی ایران,  معاون سرمایه گذاری شرکت توسعه ملی و عضو هیئت مدیره شرکت کربن ایران اشاره نمود.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه