ارزش روز دارایی شرکت های سرمایه گذاری در بورس

خانه » ارزش روز دارایی شرکت های سرمایه گذاری در بورس

ارزش روز دارایی شرکت های سرمایه گذاری در بورس

۱۳۹۰/۵/۱۷ ۱۲:۵۰:۴۶ ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ |دسته‌بندی: اخبار اقتصاد ایران|

دنیای اقتصاد : خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) یکی از اصلی‌ترین متغیرها برای تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این متغیر و فراهم آوردن امکان مقایسه این متغیر با قیمت روازنه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، NAV کلیه شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس به صورت روزانه در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.

مبنای محاسبه این متغیر در جدول، وضعیت آخرین پرتفوی ماهانه و آخرین صورت‌های میان دوره‌ای منتشر شده توسط شرکت در سایت کدال است.
درخصوص ارقام جدول توجه به این نکته ضروری است که افزایش (کاهش) ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی، ملاک محاسبه NAV شرکت‌ها است و بدیهی است در صورت انتقال بخشی از سهام بورسی و فرابورسی به شرکت‌های خارج از بورس، در عمل ارزش جاری این سهام در برآورد NAV قابل محاسبه نیست. از سوی دیگر در برخی موارد ارزش سهام موجود در پرتفوی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارزش سایر دارایی‌های این شرکت‌ها ممکن است دارای ارزشی متفاوت از ارقام شده در ترازنامه این گونه شرکت‌ها باشد