اخبار

آخرین تغییرات شاخص
سهام در بازارهای بورس مهم اروپا به صورت زیر می باشد.

به گزارش موج ، در
معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (
CAC
۴۰) با ۵۷ واحد کاهش
به ۴۷۱۵ واحد رسید. بازار بورس آلمان (
DAX)
با ۵۰ واحد کاهش به ۵۴۰۸ واحد و بازار بورس ایتالیا (
MIBTel)
با ۱۵۱ واحد کاهش به ۲۶۷۸۸ رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با ۴ واحد کاهش به ۱۱۵۶ واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (
FTSE)
نیزامروز با ۱۹ واحد کاهش به ۵۶۱۸ رسید .

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه